پراچان

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای پراچان طالقان:

اطلاعات کلی در باره روستای پراچان

روستای پراچان واقع درعرض جغرافیایی 36 15 00 و طول جغرافیایی 50 56 40   و 2380 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش بالا طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با کوه کلوان از سمت شرق با کوه سیالیز از سمت جنوب با روستای خیکان  و از سمت غرب با کوه دومیل همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی

 

روستای پراچان

فاصله روستا تا شهرک :38 کیلومتر
تعداد خانوار در تابستان :40 خانوار
تعداد خانوار در زمستان : 20 خانوار
ارتفاع از سطح دریا:2378 متر
این روستا دارای آب فراوان ،مزارع و باغات سرسبز است.

قلعه پراچان روستای پراچان

قدمت تاریخی : دوره سلجوقیان حدود 1000 سال پیش
در وسط قلل اطراف روستای پراچان ،بقایای قلعه ای به نام قلعه پراچان مشاهده می شود . حداکثر سطح قلعه ،دایره ای به قطر 15 متر می باشد . در سطح قلعه ،گودالهایی مشاهده می شود که برخی از آنها ،احتمالا بقایای معماری وبرخی نیز حاصل حفاریهای غیر مجاز قاچاقچیان می باشد به احتمال زیاد این قلعه مقر فرماندهی در مواقع بسیار حاد و دشوار بوده است.موقعیت این قلعه به گونه ای است که بر تمامی ارتفاعات منطقه اشراف دارد و با قلعه نشینان دیگر مانند قلعه دختر- قلعه ارژنگ – قلعه منصور – قلعه کیقباد و دیگر قلاع منطقه طالقان توانایی ارتباط داشته است. فتح این قلعه و دسترسی به آن نیازمند زمان طولانی بوده و که در مواقع جنگ به سختی عاید مهاجمان شده است .
با توجه به نوع سفالها و عدم تنوع در آنها به نظر می رسد ،زمان طولانی از قلعه استفاده نمیشده و تنها در یکی دو برهه از تاریخ و عمدتا در دوره اسماعیلیه و سلجوقیان فعال بوده است و قدمت آن نیز به دوره های یاد شده برمی گردد

برگرفته از وبسایت شهر طالقان به آدرس:

http://www.taleghan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=19