اهوارک

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای اهوارک طالقان:

  1. اهوارکی

اطلاعات کلی در باره روستای اهوارک

روستای اهوارک  واقع درعرض جغرافیایی 50 29 08 و طول جغرافیایی 36 14 27   و 1911متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای کجیران از سمت شرق با روستای خوران از سمت جنوب با روستاهای طیخور و حاجی آباد از توابع قزوین و از سمت غرب با روستا ی انگه همجوار میباشد.