آقا سيد احمد آل احمد طالقاني

آقا سيد احمد آل احمد زادگاهش ده اورازان طالقان بود. او سيدي بود عالم و جليل القدر او را آيت اله آل احمد مي گفتند. از حوزه هاي فراگيري درس او اطلاعي ندارم. ايشان در پايين چهار راه گلوبندك تهران نزديك بازارچه پاچنار در مسجدي كه آن را مسجد آيت اله آل احمد ميگفتند امام جماعت بود اهالي آن محل به او ايمان راسخ داشتند و احترامش مي نمودند نگارنده ايشان را ديده بود كه سيدي بود نوراني با لباس سفيد محاسن سفيد بلندي داشت. عمامه سبزي بر سر و شال سبزي بكمر مي بست مي گويند او از اقوام نزديك مرحوم جلال آل احمد بود. عده اي علت پيشرفت و ترقي جلال آل احمد را از ارشادات معنوي او ميدانستند خدايش بيامرزد.

به نقل از کتاب سیمای طالقان- مرحوم حبیب اله برنگی طالقانی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید