اوانک و محسن آباد

شعیب ابن صالح تمیمی که بنا بر روایات از طالقان بهمراه 4000 نفر سپاهی خروج کرده و به امام زمان (عج) میپیوندد و فرماندهی سپاه آنجناب را بر عهده خواهد داشت  و نیز برادرش علی ابن صالح ( معروف به شیخ ابری )در کجا مدفون هستند؟

اطلاعات کلی در باره روستای محسن آباد

محسن آباد، آبادی کوچکی در ساحل شاهرود و در نزدیکی روستای سفجخانی قرار گرفته است. محسن آباد دارای  1 خانوار ساکن دائمی و جند خانوار ساکن فصلی است که قدمت آن به حدود 80 سال پیش می رسد. موسس این آبادی مرحوم حاج محسن تمیمی اهل روستای اوانک طالقان بود که با خرید قطعه زمینی از اهالی گوران در این تقطه اسکان نمود و به تدریج با خرید

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای اوانک طالقان:

  1. پارسا
  2. پویا
  3. تمیمی
  4. حقیقی
  5. طالقانی
  6. غمامی
  7. فرزدی

اطلاعات کلی در باره روستای اوانک

روستای اوانک واقع درعرض جغرافیایی 36 11 18 و طول جغرافیایی 50 48 34   و 1900 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش بالا طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای نویزک از سمت شرق با روستای محسن آباد از سمت جنوب با روستای وشته  و از سمت غرب با روستا ی پردسر همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی

 

روستای اوانک روستایی است خوش آب و هوا در 5/4 کیلومتری راه شهرک به جوستان که در سمت چپ جاده قرار گرفته است .

این روستا از روستاهای بالا طالقان میباشد.

مقبره شعیب ابن صالح طالقانی و. علی ابن صالح طالقانی در این روستا قرار دارد.

ارتفاع این روستا از سطح دریا 1326 متر میباشد.