شيخ مسيح اوانكي طالقاني متوفی 1319 شمسی

آقا شيخ مسيح پارسا زادگاهش ده اوانك طالقان بود. او از اواخر قرن سيزده تا حدود نيمه قرن چهارده هجري قمري زندگي ميكرد. شيخ مسيح در مدارس علميه تهران كسب معلومات كرده بود. مردي هوشيارو تيزبيني بود. ودر زمان خود از روحانيون معروف و سر شناس طالقان به حساب مي آمد.    مردي بود بسيار مطلع و نكته سنج و نطاق. ايشان اهل پرس و جو و مباحثه و مناظره بود. گويند مرحوم شيخ مسيح ظاهرا در اديان يهودي و مسيحي و زردشتي وارد شده بود و با پيروان آن اديان و علماي آنها سروسري داشت و از عقايد واداب ورسوم آنها كسب اطلاع ميكرد. روي همين اصل مدتي مردم او را به انحراف عقيده نسبت ميدادند وبا بدبيني به او مي نگريستند واو خود به اين موضوع پي برده بود ولي مي گفت:من براي آگهي از شرايع و اعتقادات آنها علي الظاهر خود را در شمار آنها در اورده بودم تا بتوانم استفاده نمايم.

 

 

گفته بود تا انسان اديان ديگر را نشناسد نمي تواند به حقانيت دين اسلام پي ببرد. ازقول او ميگويند كه گفته بود:هيچ ديني چون دين حنيف ومقدس اسلام پر محتوي وبه وحدانيت پروردگار نزديك نيست وهيچ مذهبي چون مذهب شيعه اثنا عشري پر مغز وسالم وبر حق استوار نيست. بر عكس دوره جواني ايشان نيمه دوم عمر خود از مراوده با پيروان اديان ديگر به كلي دست كشيد وبه تبليغ وترويج مذهب حقه شيعه همت گماشت. اوچنان در اين راه ساعي بود كه بر سوء ظن هاي گذشته مردم درباره اش به طور كلي  قلم بطلان كشيد و مردم به سوي او جلب شدند.       او با اطلاع از اعتقادات پيروان مذاهب واديان ديگر و مقايسه آنها با مذهب حقه جعفري با استدلال محكم بطلان عقايد آنها را ثبت ميكرد. شيخ مسيح اصولا اهل مباحثه و مجادله بود و با روحانيون و اهل علم به مباحثه ميپرداخت او در فلسفه نيز دستي داشت ويك عالم كلامي بود.

شيخ مسيح از ذوق و قريحه شاعري خوبي برخوردار بود و اشعار زيبا و پر معني مي سرود گويند اويك ديوان اشعاري داشت كه به چاپ نرسيده است. همچنين كتابي در بحث عقايد نوشته بود كه آن هم چاپ نشد. آقا شيخ مسيح به حضرت صاحب الامر (ع) عشق مي ورزيد و در مدح آن حضرت شعري سروده بود كه بسيا زيبا و پر معني و روان بود. مرحوم درويش مختار کوئيني از دوستان او بود و اشعار او را در مجالس ومحافل مي خواند مخصوصا مديحه ترجيع بند او را كه در هر چند بيت مصرع:

عجل علي ظهورك يا صاحب الزمان تكرار مي شد  را با صداي رسا و اشتياق فراوان مي خواند. به طوري كه آن مديحه مشهور و زبانزد مردم شده بود. سرانجام مرحوم شيخ مسيح پارسا در سال 1319 خورشيدي در همان زادگاه خود ده اوانك دنيا را وداع گفت ودر جوار مقبره جناب شعيب ابن صالح طالقاني به خاك سپرده شد . روانش شاد.

به نقل از کتاب سیمای طالقان مرحوم حبیب اله برنگی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید