دكتر ولي اله محرابي بنيانگذار جراحي اطفال در ايران از روستای امیرنان طالقان

دكتر ولي اله محرابي در بيستم خرداد 1316، در اميرنان طالقان قدم به عرصة‌ جهان خاكي نهاد. او ديپلم علوم تجربي را از دبيرستان هدف تهران كسب نمود و پس از فراز و نشيب بسيار، تحصيلات خود را در رشتة‌ پزشكي در دانشگاه آنكارا، تركيه،‌ آغاز و در دانشگاه استانبول خاتمه داد. دكتر محرابي نخستين دانشجويي بود كه دورة‌ هفت سالة‌ عـمومي را در كـم‌تر از 5 سـال به پايـان رسانيد و با رتـبة‌ ممتاز،‌فارغ‌التحصيل شد.


او سپس براي ادامة‌ تحصيل راهي كشور آلمان شد تا در دانشگاه بن دورة‌ جراحي عمومي خود را به پايان ببرد. دكتر محرابي ضمن تخصصي جراحي عمومي دورة‌ آموزشي بيهوشي و راديولوژي را نيز گذراند. در ضمن كار و آموزش دانشجويان، و دستياران جراحي به دانشگاه فرانكفورت آمد و عضو كادر هيئت علمي انتخاب شد و دورة‌ فلوشيپ تروماتولوژي را به موازات كار علمي به پايان رسانيد. در اين زمان تصميم به فراگرفتن جراحي كودكان گرفت و براي دريافت فوق تخصص در اين رشته به دانشگاه‌هاي پنسيلوانيا(آمريكا)، زوريخ (سوييس)‌،‌ هايدلبرگ و مونيخ (‌آلمان)‌ عزيمت نمود.

دانشگاه پنسيلوانيا نخستين مركز آموزش جراحي كودكان ايشان بوده و دكتر محرابي رشتة‌ جراحي كودكان را در كنار  اساتيدي مانند اورت كوپ،‌ بيشاپ، داكت، ريكهام و هكر به پايان رسانيد.

در سال 1352 به دعوت جامعة‌ علمي ايران،  دكتر محرابي به ميهن بازگشت و در بازگشت به عنوان دانشيار در دانشگاه تهران آغاز به كار كرد. او در سال 1358، ‌به كسب درجة‌ علمي استادي، ‌به عنوان جوان‌ترين استاد دانشگاه،‌ نايل آمد.

دكتر ولي اله محرابي،‌ در طول حيات علمي خود،‌ چه در خارج از كشور و چه در ايران، سمت‌هاي اجرايي و پژوهشي فراواني را عهده دار بوده است؛ رياست بخش جراحي بيمارستان لاستروپ،‌ عضويت در هيئت علمي دانشكدة پزشكي دانشگاه فرانكفورت،‌ مسئوليت اورژانس شهر افن باخ،‌ عضويت در انجمن جراحان عمومي و كودكان اروپا،‌ عضويت در فرهنگستان علوم پزشكي ايران، عضو مؤسس جامعة‌جراحان ايران و عضو هيئت مديره جامعة‌ جراحان ايران و عهده دار سمت دبير اجرايي و قائم مقام جامعة‌ جراحان به مدت بيش از شانزده سال و عضويت در هيئت مديره نظام پزشكي جمهوري  اسلامي ايران عضو مؤسس انجمن جراحان اطفال و رياست انجمن فوق در چند دوره،‌ مؤسس انجمن پره ناتولوژي و جراحي و مؤسس انجمن دوستي ايران و آلمان تنها تعدادي از فعاليت‌هاي بيشمار اوست. رشتة‌ فوق تخصصي جراحي كودكان براي نخستين بار به كوشش او در دانشگاه تهران با گشايش بخش جراحي كودكان در بيمارستان بهرامي و سپس در بيمارستان اميركبير،‌‌ آغاز به كار كرد. از آن زمان تاكنون،‌ شمار فراواني از متخصصان جراحي عمومي در اين دانشگاه براي جراحي كودكان تربيت شده‌اند كه بسياري از آنان به درجة‌ استادي،‌دانشياري و استادياري در دانشگاه‌هاي سراسر كشور به خدمت مشغول‌اند.

پژوهش‌هاي استاد دكتر ولي اله محرابي به صورت ده‌ها مقالة‌ ايشان در مجلات علمي بين المللي و داخلي به چاپ رسيده است كه تاريخ نخستين آن‌ها به بيش از 50 سال پيش باز مي‌گردد. از جملة‌ اين پژوهش‌ها،‌ ارائة‌ تكنيك‌هاي نوين در جراحي عمومي و به ويژه جراحي ناهنجاري‌هاي گوناگون كودكان است كه به نام استاد در تاريخ علم پزشكي ثبت شده‌اند.

هم چنين،‌ چندين جلد كتاب در زمينه‌هاي گوناگون دانش و تاريخ پزشكي حاصل تجربيات ايشان در  اين قلمرو است. نخستين كتاب جراحي كودكان به زبان فارسي در سال 1363 توسط ايشان ترجمه و تأليف شده است دورة هشت جلدي دايره المعارف" تاريخ مصور پزشكي جهان"‌ كه آئينه‌اي از ميراث بشري مي‌باشد از تأليفات استاد است كه در سال 1385 برند‌ة‌ جايزة‌ نخست كتاب سال ايران نيز شده است كه تاكنون سه بار به چاپ رسيده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید