امیرنان

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای امیرنان طالقان:

 1. ابراهیمی
 2. احمد زاده
 3. امانی
 4. امیرنانی
 5. بیوکی
 6. پور یعقوبی
 7. حاج سیاری
 8. سود بخش
 9. صیادی
 10. عابدینی
 11. غلامی
 12. محرابی
 13. محرابیان
 14. نظری مقدم
 15. نادری مقدم
 16. ولی پور

 17. با تشکر از آقای مهدی امیر نانی

اطلاعات کلی در باره روستای امیرنان

روستای امیرنان واقع عرض جغرافیایی 36 13 28 و طول جغرافیایی 50 32 33   و 2000 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با روستای اوچان از سمت شرق با روستای لهران از سمت جنوب با روستای خورانک و از سمت غرب با روستا ی خوران همجوار میباشد.

 

این نوشتار خرد بوده و بتدریج تکمیل خواهد گردید

 منبع : http://www.karood.com

نویسنده: علی برنگی