اسفاران

از آنجاییکه ترکیب جمعیتی روستا های طالقان بشدت در حال تغییر است ما در اینجا نام های خانوادگی اهالی بومی روستا های طالقان را برای ثبت و ارجاع های بعدی ذکر می نماییم. از آنجاییکه اطلاعات ما ممکن است کامل نباشد از شما تقاضای کمک داریم. برای دسترسی به سایر نام های خانوادگی روستا های طالقان لطفا  در بخش روستاهای طالقان به روستای مربوطه مراجعه نمایید.

نام های خانوادگی اهالی بومی روستای اسفاران طالقان:

  1. بیگلری (ساکن تنکابن)
  2. دربندی
  3. همه وند

با تشکر از آقای شهاب دربندی

اطلاعات کلی در باره روستای اسفاران


روستای اسفاران واقع درعرض جغرافیایی 36 17 01 و طول جغرافیایی 50 30 24   و 1800 متر ارتفاع از سطح دریا  از روستاهای بخش پایین طالقان از شهر طالقان بوده و از سمت شمال با کوه؟ از سمت شرق با کوه؟ از سمت جنوب با روستای کلارود  و از سمت غرب با روستا ی پرگه همجوار میباشد.

روستاي اسفاران در پائين طالقان واقع گرديده و آخرین روستای شهرستان طالقان می باشد که پل ارتباطی بین طالقان و الموت بوده و یکی از صعب العبورترین و بکرترین روستاها می باشد.

نام قدیمی و اصلی روستا اسب و ران بوده که با گذشت چندصدسال به اسفاران تغییر کرده است.دلیل اصلی بوجودآمدن و نام گذاری روستا وجود مرقد مطهر ۲ امامزاده به نامهای امامزاده سلیم و امامزاده موسی در داخل روستا می باشد.  (منبع: http://esfaran.blogfa.com)