مشکل آب آشامیدنی کرود را چگونه می توان حل کرد

کرود همیشه از مشکل کم آبی چه برای مصارف کشاورزی و چه برای مصارف خانگی رنج می برده است. شاهد این مدعا  درخواست های متعددی است که طی 150 سال گذشته توسط اهالی کرود خطاب به حکومت برای حل این مشکل نوشته شده است. برای لوله کشی آب خانگی در کرود  به پیشنهاد شورای وقت بخشی از آب مزروعی از چشمه های گلوگاه به کرود منتقل شد تا به دو مشکل خاتمه دهد.

1) مشکل کمبود آب شرب

2) پایین بودن سطح آب نوسر، تنها چشمه عمده تامین آب کرود نسبت به خانه ها

اما این کار به کاهش آب کشاورزی و نارضایتی در این حوزه منجر شد. متاسفانه به دلیل نبودن مدیریت صحیح در توزیع آب لوله کشی و همچنین رایگان بودن آن موجب هرز رفتن، اسراف و قطع مکرر آب در بخش های عمده ده می گردد. از طرف دیگر آب چشمه نوسر که به گواه آزمایش های متعدد ازبهترین آب های شرب دنیاست کاملا هرز می رود.

پیشهاد برای رفع مشکل: این مشکل نیاز به یک کار کارشناسی از طرف کارشناسان آب دارد تا نحوه لوله کشی، تعداد منابع و مخازن مورد نیاز و هزینه ها را محاسبه نماید. ولی بطو سر انگشتی می توانم با یک محاسبه ساده نشان بدهم که همین آب نوسر برای تامین آب شرب اهالی کافی است. در یک اندازه گیری که من در موقع کم آبی  نوسر انجام دادم این چشمه حدودا 5 لیتر بر ثانیه بده آب دارد که در مجموع حدود 13 هزار متر مکعب در ماه آب تولید می کند.  اگر متوسط مصرف ماهیانه  آب خانوارهای شهری را 36 متر مکعب در نظر بگیریم این آب برای 360 خانوار کافیست.  بنا برا ین با این آب می توان در حدود 2000 نفر را تامین کرد.  البته در صورت نیاز محاسبات دقیق تری قابل انجام است و اگر کسر آبی وجود داشته باشد می توان با سرریز آب از چشمه های دیگر، آن را برطرف نمود. مشکل سوار شدن آب را نیز می توان با قرار دادن پمپ تامین کرد که خود هزینه های اضافی دارد که نیاز به  تامین هزینه از طریق خواندن کنتور آب و آبونمان دارد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید