ترکیب جمعیتی طالقان به سرعت تغییر خواهد کرد

در مدتی کمتر از دو سال با ساخت یک هزار واحد مسکن مهر جمعیتی در حدود 5000 نفر به جمعیت 25  هزار نفری ساکن کنونی طالقان اضافه خواهد شد. به این ترتیب ترکیب جمعیت بومی طالقان با تغییر سریعی مواجه خواهد شد که می تواند پیامد های بسیاری از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد. از مسولین محترم طالقان می خواهیم که نحوه جایگیری این جمعیت نسبتا بزرگ را در طالقان پیش بینی نمایند تا از بروز مشکلات دامنه دار جلوگیری گردد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید