عواقب احتمالي اجراي بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی چيست؟

بالاخره پس از پي گيري هاي بسيار  بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی در مورداجراي قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را پيدا كرده و در سايت قرار داديم. ظاهر بخشنامه توجه زيادي را جلب نمي كند (همانطور كه توجه اكثر همشهريان عزيز را نيز جلب نكرده است و آنها نيز برخلاف انتظار مسولين بي تفاوت از كنار آن گذشته اند) اما طبق شنيده ها از مسولين آنچه كه در مقام اجرا از اين بخشنامه برمي آيد اينست كه پس از تاريخ 11/6/90 يعني در حدود يك ماه ديگر كليه زمين هاي  طالقان (چون اين بخشنامه سراسري است در كل كشور) به جز در محدوده روستا ها و مزارع فعال به تملك سازمان منابع طبيعي كشور در خواهد آمد و  مالكيت مالكين فعلي زمينها سلب خواهدشد.

اما بعد چه پيش مي آيد؟ طالقان به دليل نزديكي به تهران جاذبه بسياري براي سرازير شدن زمين خواران، شركتهاي تعاوني مسكن خلق الساعه  و بسياري ديگر دارد كه با پول فراوان و انواع توجيه هاي اقتصادي اين زمينها را متملك شده و به چند برابر قيمت به فروشند. درنتيجه  در آن انواع ويلا ها و تاسيسات بدون سازمان و برنامه ساخته خواهد شد كه ضمن تخريب كامل محيط زيست، محيط فرهنگي چند هزار ساله طالقان را نيز كاملا ويران مي نمايند. اين در حالي است كه مالكين واقعي زمين ها كه در حدود نيم ميليون نفر طالقاني اصيل مي باشند  بايد در حسرت از دست دادن همه تاريخ و داشته هاي خود مانده و زمينه يك بدبيني عميق نسبت به عملكرد نظام فراهم شود. (يك مورد درهمين كرود اتفاق افتاده است كه مدت 5 سال است كه فردي بخش بزرگ ومرغوبي از زمينهاي كرود را از طريق منابع طبيعي مالك شده ودر اين مدت نيز هيچگونه فعاليت اقتصادي كه مالكيت وي را توجيه كند انجام نداده است و  تلاش بسيار مالكين اصلي براي بازگرداندن زمين ها به جايي نرسيده است)

وزارت جهاد سازندگي بايد در اين زمينه با احتياط  كامل عمل نمايد تا اشتباهات احتمالي به پاي نظام نوشته نشود.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید