چرا به امام رضا (ع) لقب رضا داده شد

عباسیان در دوران مبارزه با امویان نیاز به حمایت شیعیان داشتند و به همین دلیل هنگامی که از آنها پرسیده می شد که در صورت پیروزی چه کسی خلیفه خواهد شد از رهبران خود نام نمی بردند و بجای آن از نام مستعار الرضا من آل محمد (یعنی کسی از آل محمد که مردم به خلافت او راضی باشند) استفاده می کردند.  از آنجاییکه عباسیان در آن موقع چندان شناخته شده نبودند شیعیان آنها را مانند خود فرض کرده و گمان نمی کردند که منظور عباسیان کسی غیر از امام معصوم باشد و تصور می کردند که آنها نام مستعار الرضا را تنها برای حفظ امنیت امام استفاده می نمایند و به همین دلیل با آنها همکاری می کردند. پس از پیروزی و در دست گرفتن خلافت توسط عباسیان شیعیان  که زحمات خود را بی نتیجه دیدند سرخورده شده و قیام هایی ترتیب دادند که به شدت توسط عباسیان سرکوب می شد. این سرخوردگی ادامه داشت تا هنگامی که حضرت امام رضا (ع) از طرف مامون به ولیعهدی انتخاب شد. شیعیان این بار که  الرضا من آل محمد مورد نظرشان امید خلافت پیدا کرده بود به  امام رضا (ع)  لقب الرضا دادند.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید