اهمیت ادب

مرحوم مشهدی یعقوبعلی عموی پدرم بسیار به ادب و تربیت اهمیت می داد. او همیشه به من در اهمیت ادب و اینکه ادب باعث پیشرفت و ترقی انسان می شود تذکر می داد. او می گفت که فرق بیشتر مردم از نظر داشتن مال و ثروت تنها تلاش آن ها نیست بلکه بیشتر در ادب و مدارای آن ها با مردم است. ایشان می گفت روزی برای خرید منزلی به تهران رفته بودم. خانه های یک سمت خیابان بسیار گران تر از طرف دیگر خیابان بودند ولی ظاهر خانه ها با هم تفاوتی نداشت. از بنگاه دار پرسیدم چرا خانه های این طرف گران تر از خانه های آنطرف خیابان هستند. او جواب داد چونکه بچه های این طرف خیابان با ادب ترند.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید