کتاب حرکت در زمان آقای علی برنگی در کتابخانه قرار گرفت


کتاب حرکت در زمان

    تالیف آقای علی برنگی  به کنکاش در امکان جلو و عقب رفتن در زمان در آیات و روایات  می پردازد تا ذهن ها ی کنجکاو را در این زمینه یاری دهد. این کتاب در کتابخانه سایت در قسمت کتاب های الکترونیکی قرار دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید