غیر فعال شدن سایت عزیز و نگار

مدت سه ماه است که لینک سایت قدیمی عزیز و نگار غیر فعال شده است. البته این سایت سه سالی بود که فعالیتی نداشت ولی سرور آن هنوز فعال بود که متاسفانه بدلیل احتمالا مالی و نداشتن متولی علاقه مند متوقف شد. ما از مسئولین وزارت ارشاد درخواست داریم که با آماده سازی میزبانی رایگان برای سایت های فرهنگی که امروزه به مدد سرورهای مجازی بسیار ارزان شده است  از قرارگرفتن این سایت ها  درخارج از کشور یا از بین رفتن آن ها مانند آنچه در مورد سایت عزیز و نگار پیش آمد جلو گیری شود. سایت هایی که با زحمت بسیار زیاد تهیه می شوند حاوی بخشی از سرمایه فرهنگی کشور هستند که ممکن است باز از بین رفتن آن ها هرگز نتوان آن ها را باز یابی نمود.

از این تاریخ لینک های سایت عزیز و نگار از سایت ما حذف خواهد شد. سایت ما آمادگی دارد که در صوریکه مسئولین سایت عزیز و نگار امکان پذیر بدانند سایت آن ها را مجددا  در روی سرور لینوکس سایت کرود به رایگان میزبانی نماید.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید