استان البرز قطب جذب سرمايه گذاران صنعتي كشور مي شود (7/7/90)

' سعيد زرندي ' رييس سازمان صنايع و معادن البرز روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين استان باتوجه به مزيت هاي موجود از جمله راههاي مواصلاتي ، خطوط ريلي، منطقه ويژه اقتصادي پيام ، نيروي انساني مناسب و مراكز تحقيقاتي متعدد ، جاذبه هاي فراواني براي سرمايه گذاران صنعتي دارد. وي اظهار داشت: باتوجه به زيرساخت هاي موجود ، ايجاد صنايع برتر ، تاسيس شهرك صنعتي دارويي ، هوا و فضا و خودرو از اولويتهاي صنعتي اين استان به شمار مي رود. زرندي با اشاره به اين مطلب كه بيشترين سرمايه گذاري در بخش صنايع غذايي استان صورت گرفته است ، بيان داشت: اكنون بيش از 15 هزار نفر در 471 واحد صنايع غذايي استان فعاليت دارند.
وي افزود: در بخش صنايع غذايي البرز 20 هزار و 606 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است كه اين ميزان ، استان را به قطب اصلي توليد و سرمايه گذاري كشور در اين بخش تبديل كرده است.
زرندي با بيان اين مطلب كه البرز پنجمين استان صنعتي كشور محسوب مي شود گفت: اين استان داراي سه شهرك صنعتي مصوب دولتي ، دو شهرك صنعتي مصوب خصوصي و چهار منطقه و ناحيه صنعتي است كه با مصوبه اخير ستاد تسهيل مقرر شد اين چهار منطقه نيز از تسهيلات ويژه شهرك هاي صنعتي بهره مند شوند.
وي يادآور شد: همچنين مصوبه احداث سه شهرك صنعتي جديد نيز در استان اخذ شده است.
اين مسوول اظهار داشت: فعاليت بزرگترين شهرك صنعتي خاورميانه در منطقه اشتهارد استان البرز با بيش از 800 واحد صنعتي ، يكي از شاخص هاي مهم براي نگرش صنعتي به استان و ترسيم آينده اي درخشان در اين بخش است.
وي افزود: اكنون محصولات يكصد واحد توليدي و صنعتي استان به خارج از كشور صادر مي شود كه اين مهم يكي از مزيت هاي اصلي محسوب مي شود.
زرندي ياد آور شد: در بخش معدن نيز استان البرز داراي حدود 50 پروانه بهره برداري ، 6گواهي كشف و 28 پروانه اكتشاف است ، كه مصالح ساختمان با 70 درصد بيشترين معادن استان را به خود اختصاص داده است.
رييس سازمان صنايع و معادن استان البرز بيان داشت: شهرستان هاي ساوجبلاغ و طالقان با 24 پروانه بهره برداري ، 6 گواهي كشف و 12 پروانه اكتشاف به عنوان مهمترين مناطق استان از لحاظ تعداد معادن فعال و پتانسيل هاي معدني است.
وي اظهار داشت: استان البرز با توجه به مزيت هاي نسبي و مطلق خود، جاذبه هاي زيادي براي سرمايه گذاري دارد و سرمايه گذران در بخش صنعت ، اين استان را بهترين منطقه براي سرمايه گذاري مي دانند.
زرندي گفت: در هفت ماه گذشته مجموع سرمايه ثابت هشت فقره جواز تاسيس صادره بيش از 9 هزار و 500 ميليارد ريال است كه با ميانگين يكهزار و 180 ميليارد ريال براي جواز تاسيس، جايگاه استان البرز را در صورت طي اين روند به عنوان اولين استان صنعتي كشور در بخش سرمايه گذاري صنعتي مطرح خواهد كرد.

استان البرز قطب جذب سرمايه گذاران صنعتي كشور مي شود
كرج- رييس سازمان صنايع و معادن البرز گفت: استان البرز در آينده اي نزديك به عنوان اولين استان كشور در جذب سرمايه گذاري هاي صنعتي تبديل مي شود.
استان البرز قطب جذب سرمايه گذاران صنعتي كشور مي شود
' سعيد زرندي ' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين استان باتوجه به مزيت هاي موجود از جمله راههاي مواصلاتي ، خطوط ريلي، منطقه ويژه اقتصادي پيام ، نيروي انساني مناسب و مراكز تحقيقاتي متعدد ، جاذبه هاي فراواني براي سرمايه گذاران صنعتي دارد.
وي اظهار داشت: باتوجه به زيرساخت هاي موجود ، ايجاد صنايع برتر ، تاسيس شهرك صنعتي دارويي ، هوا و فضا و خودرو از اولويتهاي صنعتي اين استان به شمار مي رود.
زرندي با اشاره به اين مطلب كه بيشترين سرمايه گذاري در بخش صنايع غذايي استان صورت گرفته است ، بيان داشت: اكنون بيش از 15 هزار نفر در 471 واحد صنايع غذايي استان فعاليت دارند.
وي افزود: در بخش صنايع غذايي البرز 20 هزار و 606 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است كه اين ميزان ، استان را به قطب اصلي توليد و سرمايه گذاري كشور در اين بخش تبديل كرده است.
زرندي با بيان اين مطلب كه البرز پنجمين استان صنعتي كشور محسوب مي شود گفت: اين استان داراي سه شهرك صنعتي مصوب دولتي ، دو شهرك صنعتي مصوب خصوصي و چهار منطقه و ناحيه صنعتي است كه با مصوبه اخير ستاد تسهيل مقرر شد اين چهار منطقه نيز از تسهيلات ويژه شهرك هاي صنعتي بهره مند شوند.
وي يادآور شد: همچنين مصوبه احداث سه شهرك صنعتي جديد نيز در استان اخذ شده است.
اين مسوول اظهار داشت: فعاليت بزرگترين شهرك صنعتي خاورميانه در منطقه اشتهارد استان البرز با بيش از 800 واحد صنعتي ، يكي از شاخص هاي مهم براي نگرش صنعتي به استان و ترسيم آينده اي درخشان در اين بخش است.
وي افزود: اكنون محصولات يكصد واحد توليدي و صنعتي استان به خارج از كشور صادر مي شود كه اين مهم يكي از مزيت هاي اصلي محسوب مي شود.
زرندي ياد آور شد: در بخش معدن نيز استان البرز داراي حدود 50 پروانه بهره برداري ، 6گواهي كشف و 28 پروانه اكتشاف است ، كه مصالح ساختمان با 70 درصد بيشترين معادن استان را به خود اختصاص داده است.
رييس سازمان صنايع و معادن استان البرز بيان داشت: شهرستان هاي ساوجبلاغ و طالقان با 24 پروانه بهره برداري ، 6 گواهي كشف و 12 پروانه اكتشاف به عنوان مهمترين مناطق استان از لحاظ تعداد معادن فعال و پتانسيل هاي معدني است.
وي اظهار داشت: استان البرز با توجه به مزيت هاي نسبي و مطلق خود، جاذبه هاي زيادي براي سرمايه گذاري دارد و سرمايه گذران در بخش صنعت ، اين استان را بهترين منطقه براي سرمايه گذاري مي دانند.
زرندي گفت: در هفت ماه گذشته مجموع سرمايه ثابت هشت فقره جواز تاسيس صادره بيش از 9 هزار و 500 ميليارد ريال است كه با ميانگين يكهزار و 180 ميليارد ريال براي جواز تاسيس، جايگاه استان البرز را در صورت طي اين روند به عنوان اولين استان صنعتي كشور در بخش سرمايه گذاري صنعتي مطرح خواهد كرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید