فعالیت های دامداری و پرورش ماهی در پایین دست سد طالقان بلامانع است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با بیان اینکه اجرای طرح های کشاورزی در بالادست سد طالقان بلامانع است، گفت: فعالیتهای دامداری و پرورش ماهی در بالادست سد طالقان به دلیل حفظ اصول بهداشتی ممنوع است.

بهزاد پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقادهایی که از اداره امور آب تهران مبنی بر ممانعت این نهاد در احداث دامداری یا استخر پرورش ماهی در بالادست سد طالقان می شود، اظهار داشت: بالادست سدهایی که استفاده شرب دارند، فعالیتهای دامداری یا پرورش ماهی به منظور پیشگیری از آلودگی ممنوع است.

وی با بیان اینکه سد طالقان نیز در این دسته است، گفت: هم اکنون بخشی از آب این سد برای تامین آب آشامیدنی تهران و کرج  استفاده می شود و رعایت اصول نکات بهداشتی برای رساندن آب سالم به شهروندان ضروری است.

پارسا افزود: فعالیتهایی از جمله دامداری و پرورش ماهی به علت احتمال انتقال فضولات حیوانات به آب سد، در بالادست نباید انجام شود ولی در پایین دست  انجام این فعالیتها ممانعتی ندارد.

پارسا با اشاره به اینکه بسیاری از این طرح ها را می توان در پایین دست سد به سهولت انجام داد، تاکید کرد: اصرار بر اجرای طرح های دامداری یا پرورش ماهی در بالادست سد غیرکارشناسی است و منجر به آلودگی آب شرب مصرفی مردم می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز همچنین یادآور شد: در بالادست این سد انجام طرح های کشاورزی بلامانع است.

فعالیت های دامداری و پرورش ماهی در پایین دست سد طالقان بلامانع است
کرج – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز با بیان اینکه اجرای طرح های کشاورزی در بالادست سد طالقان بلامانع است، گفت: فعالیتهای دامداری و پرورش ماهی در بالادست سد طالقان به دلیل حفظ اصول بهداشتی ممنوع است.

بهزاد پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقادهایی که از اداره امور آب تهران مبنی بر ممانعت این نهاد در احداث دامداری یا استخر پرورش ماهی در بالادست سد طالقان می شود، اظهار داشت: بالادست سدهایی که استفاده شرب دارند، فعالیتهای دامداری یا پرورش ماهی به منظور پیشگیری از آلودگی ممنوع است.

وی با بیان اینکه سد طالقان نیز در این دسته است، گفت: هم اکنون بخشی از آب این سد برای تامین آب آشامیدنی تهران و کرج  استفاده می شود و رعایت اصول نکات بهداشتی برای رساندن آب سالم به شهروندان ضروری است.

پارسا افزود: فعالیتهایی از جمله دامداری و پرورش ماهی به علت احتمال انتقال فضولات حیوانات به آب سد، در بالادست نباید انجام شود ولی در پایین دست  انجام این فعالیتها ممانعتی ندارد.

پارسا با اشاره به اینکه بسیاری از این طرح ها را می توان در پایین دست سد به سهولت انجام داد، تاکید کرد: اصرار بر اجرای طرح های دامداری یا پرورش ماهی در بالادست سد غیرکارشناسی است و منجر به آلودگی آب شرب مصرفی مردم می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز همچنین یادآور شد: در بالادست این سد انجام طرح های کشاورزی بلامانع است.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید