تشکیل جلسه شرکت تعاونی توسعه روستایی کرود طالقان

در روز سه شنبه  13/2/1390 نوزدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه روستایی کرود طالقان تشکیل گردید و ضمن گزارش مدیر عامل در مورد پیشرفت اجرای تصمیمات قبلی تصمیمات جدیدی نیز اتخاذ گردید.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید