طالقان پایلوت اجرای طرح ملی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی در البرز

طالقان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان گفت: طرح ملی مشارکت مدیریتی منابع طبیعی در منطقه "ناریان" این شهرستان و با مشارکت مسئولان شهرستانی و جوامع محلی اجرا خواهد شد.

حامد فرضی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح ملی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی گفت: این طرح در پی قرارداد همكاری بين سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری كشور و دانشگاه تهران تعریف شده و قرار است در سه استان کشور از جمله البرز به صورت پایلوت به اجرا درآید.

وی از شهرستان طالقان به عنوان پایلوت آغاز اجرای این طرح در استان البرز خبر داد و افزود: این طرح در منطقه "ناریان" این شهرستان و با مشارکت مسئولان شهرستانی و جوامع محلی اجرا خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طالقان همكاری تمام نهادهای دولتی و غيردولتی در سطوح استانی و شهرستانی را برای تحقق اهداف اين طرح مهم ارزيابی و تاکید کرد: همسويی آنها در فرآيند اجرايی طرح بسيار ضروری است.

فرضی یادآور شد: در مرحله نخست بايد همه دست اندركاران اعم از مسئولان شهرستانی و جوامع محلی برای تحقق مدیریت مشارکتی هماهنگ و درگیر شوند و در اين فرآيند نقش خود را به خوبی ايفا کنند.

وی با بیان اینکه برای حل مشكلات عمده بخش منابع طبيعی و تحقق اين مشاركت ابتدا بايد فرهنگ سازی در تمام سطوح انجام شود، گفت: اين طرح می تواند سياست های ملی و كلان را در امر حفاظت از منابع طبيعی پيش بينی کند و به سطوح بالای سازمانی و تصميم ساز ارائه دهد.

فرضی هدف مدیریت مشارکتی منابع طبیعی را مطالعه مجمــــــوعه كنشگران در این طرح و ارتباطات ميان آنها اعلام کرد و افزود: ارائه مدلی برای اين روابط و سياست گذاری دقيق به منظور اجرایی شدن مديريت مشارکتی در عرصه های منابع طبيعی در این طرح دنبال می شود.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید