کرود مرکز دفاعی طالقان باستان

روستای کرود با داشتن تپه هایی به ارتفاع 2400 متر از سطح دریا، 500 بالاتر از رود شاهرود قرار گرفته و بر تمامی پهنه طالقان از گردنه تا جوستان تسلط دارد. وجود دوقلعه، یک زیر زمین بزرگ برای پنهان شدن و یک تونل ازتباطی به طول 350 متر مابین کرود و سگرانچال آنرا محلی مناسب برای مقاومت و دفاع نموده است. نقل قولهای موجود از وجود کارگاههای اسلحه سازی درمزرعه کولی نشین  کرود در دوره اسماعیلیه حکایت می کند که این خود بر این نظریه قوت می بخشد. طالقان با داشتن آب و هوای معتدل و آب فراوان و ارتفاعات صعب العبور همواره مورد توجه کسانی بوده است که قصد مقاومت در برابر مهاجمین و یا براه انداختن مقاومت مردمی داشته اند. آخرین آن در زمان اسماعیلیه بوده ولی پیش از آن در زمان علویان و اندکی پیشتر در زمان مقاومتهای مازیار این شرایط فراهم شده بود. شاید یک بار دیگر در زمان امام مهدی نیاز به این ویژگی طالقان وجود داشته باشد که گنجهای طالقان آنرا محل مقاومت خویش سازند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید