مهر مادرى

گرچه سایت ما تلاش می کند که مسایل طالقان را منعکس نماید ولی حیفم آمد که این عکس زیبا را که مستقیما به طالقان مربوط نیست را برایتان منعکس نکنم. اما ما طالقانی ها عاشق و حافظ محیط زیست بوده و مهر و محبت در شیره وجود ماست و از اینرو به ما مربوط می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید