محیط زیست فراموش شده طالقان

گرچه هنوز طالقان محیط زیست مطلوبی دارد ولی با گذشته آن فاصله بسیاری گرفته است و این ترس وجود دارد که با گسترش مهاجرت معکوس و ورود نا آشنایان به گذشته طالقان که عادت به محیط های نامطلوب  محیط زیست شهری دارند  طبیعت فعلی طالقان را نیز مانند محیط های شهری تخریب نموده و این ذخیره الهی برای کشورمان را نیز به تدریج نابود نمایند. لذا به مسئولین طالقان هشدار می دهم که با برنامه های مناسب توسعه طالقان را زیر نظر گرفته و آن را بگونه ای هدایت نمایند که ساخت و سازها متناسب با طبیعت طالقان  صورت گرفته و از زیبایی آن کاسته نشود، ضمن آنکه از بافت های گیاهی، جانوری و آب های آن حفاظت لازم به عمل آید. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که می توان آسایش و امنیت گردشگران را با برنامه های مناسب زیست محیطی بهتر برقرار کرد. بنا دارم برای آشنایی جوانان طالقان چند مقاله راجع به طبیعت از دست رفته طالقان و تصویری که در گذشته شاهد آن بودیم که خاطره های جاویدی را در ذهن های معمرین طالقان ایجاد کرده است بنگارم که اگر فرصتی بدست دهد نگاشته می آید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید