پوشش گیاهی کرود

در کرود انواع بوته ها خیلی محدود است و بیش از سه الی چهار نوع نمیباشد. بیشتر آنها بوته های کاهم یا کاهن است که در سراسر ده کرود و همچنین در اطراف باغها میروید.

پس از کاهم بوته های کلیک از همه بیشتر است .

متن کامل را  در ادامه مطلب بخوانید

در کرود انواع بوته ها خیلی محدود است و بیش از سه الی چهار نوع نمیباشد. بیشتر آنها بوته های کاهم یا کاهن است که در سراسر ده کرود و همچنین در اطراف باغها میروید.این بوته ریشه رونده دارد و اگر در جایی کاشته شود زیاد میگردد و محوطه ای را میگیرد. کاهم دارای تیغ های بلند و صاف و محکم است و برای محفوظ کردن دور باغها آنرا میبرند و دور باغ کار میگذارند . میوه این بوته به اندازه گندم است و اول به رنگ سبز میباشد و وقتی رسید زرد رنگ میشود. آب این میوه خیلی ترش است و بعضی ها آنرا میخورند. اگر آب این میوه بر زمین ریخته شود ، زمین از شدت ترشی آن میجوشد.

پس از کاهم بوته های کلیک از همه بیشتر است . معمولا این بوته ها در کنار بوته های کاهم و یا جدای از آنها میرویند. تیغ بوته کلیک کوتاه و برگشته است و چون ناخن گربه میباشد. کلیک میوه های کوچک خمره ای شکل دارد. گل کلیک شبیه گل رز است ولی عطر زیادی ندارد. میوه کلیک ابتدا سبز است و پس از رسیدن قرمز میشود. داخل میوه کلیک تعدادی تخم وجود دارد که با تیغ های ریز پوشیده شده اند. موقعی که میوه کلیک رسید پوست ان خوشمزه و ترش و شیرین میشود و بچه ها تخم های داخل میوه را در آورده و پوست آنرا میخورند. این بوته ها را برای هیزم نیز استفاده میکنند.

پس از بوته کلیک از بوته های ، سفید پرچین، زرشک و مرجان میتوان نام برد  که تعداد آنها خیلی کم است و قابل ذکر نمیباشد.

 در کرود گیاهان زیادی وجود دارد که نام خیلی از انها را اهالی نمیدانند یعنی برای انها اسم نگذاشته اند. ولی تعدادی از انها که نام دارند و شناخته شده هستند به شرح زیر میباشند:

یونجه

اسپرس

کوکلا

 پاله

مندوس

قیاق

سیاه قیاق

زرد قیاق

موشه قیاق

برزگر واش

لو گندم

کرک

دمک

کلرز

تلخوره

موهیه

اژدر تیخ

کوکلا تیخ

بز تیخ

غرباله تیخ

زرد تیخ

اودال تیخ

پفال کله تیخ

شتر تیخ

سگ میز

دوجال تیخ

نویزی دو.جال

سفید تیخ

سیفه

اساک

قوزخان

کنگر تیخ

لارو

لاپشت

میش گوش

مندان

تله جارو

دست کف

مرجو واش

خیار واش

پپی

چورکی کینه

گلانه گل

جومه گل

کاردی

شبوران بابا

خاکشیر

غلاچ پا

او تره

ونی سوزک

پیتینک

کرگ چره واش

کرم واش

کور نخود

کور ینجه

کور اسپس

انگورانی ینجه

زروه

او اوئک

شیر انگن

زرچ پر

کله خاجه

سگ خایه

خرارو

گوشیل

قمیش

بو مادران

جرند

وایه

کماه

الهو

جرجری گوئن

گربه گوئن

کش انگورک

پلم چنار

شل تیخ

او تیخ

شنگ

پیر شنگ

گرم نان

پنیرکی

بو کن مندان

الرگ

پنج

ترشک

چورق گوئن

گل گوئن

داغ کن

متان

کل ریش

سازو

قمبلی

گندم کیک

قراقوش

چائیر

خر کوریج

جگن

ونک

دو آشی تره

نقرا واش

الاله

شیطانی جالیز

گز

شورک

 

 

 

 

برگرفته از کتاب سیمای کرود 

نوشته مرحوم حبیب اله برنگی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید