کارگاه های اسلحه سازی اسماعیلیه و نام کولی کرودی

جناب سرهنگ علی موذنی و آقای ذکریا هاشمی برایم از اجدادشان نقل کرده اند که  حسن صباح (اسماعیلیه) عده ای کولی را در مزرعه کولی نشین به کار اسلحه سازی گماشته بودند و چون کار آن ها به درازا کشید و از آنها راضی بودند آنها را در روستای کرود سکنی دادند.  کرودی های فعلی از نسل آنهاهستند و نام کولی کرودی از این جهت به کرودیها داده شده است.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید