منطقه باستانی گردکول

منطقه باستانی گِردِ کول در منطقه اندس روبروی کرود برروی تپه ای گرد بنام گردکول قرار گرفته است. کول در زبان تاتی به توده یکپارچه سنگ یا گل برآمده از زمین گفته می شود. این تپه سی متر مرتفع تر ازکرود است و بر تمام نواحی اطراف کرود تسلط دارد.

 

 

وجود سنگهای ساختمانی فراوان و یافت شدن اشیاعی مانند کوزه های سالم و سکه هایی که قدمت آن به سلجوقیان و ماقبل  آن می رسد و همچنین شکسته سفالهای متنوع و فراوان از خمره های بزرگ تا نعلبکی و جام های بسیار ظریف که یک نمونه آن در شکل زیر آمده است همواره من را بر آن می داشت که تاریخ این تپه را جستجو نمایم.

دیروز به اتفاق آقای مهندس علی برنگی دیداری از این تپه داشتیم تا از نزدیک آنرا ملاحظه نماییم. وجود سفالهای متنوع آنرا بیشتر شبیه به یک ده می نماید زیرا همه نوع سفال برای انواع کاربرد ها درآن وجود دارد. ولی تسلط فوق العاده تپه بر دشت اندس و کرود، در دید بودن قلعه کرود آنرا بیشتر به یک قلعه شبیه می نماید خصوصا که منبع آب مناسبی در نزدیکی آن قرار ندارد. پایه یک دیوارسنگی که هنوز قابل روئیت است  در زیر نشان داده شده  است

باقیمانده  حصاری بزرگ در اطراف تپه هنوز بچشم میخورد(شکل زیر)

یک توجیه برای رفع تناقض اینست که در بالای تپه یک قلعه تداقعی قرار داشته و در اطراف آن روستایی استقرار داشته است. البته تا کاوشهای باستان شناسی صورت نگیرد نمی توان به کم و کیف ماوقع مطلع شد. بیشتر سنگهای ساختمانی این مجموعه پس از ویرانی آن به کرود منتقل شده ودر خانه سازی های آن مورد استفاده قرار گرفته است.

---------------------------------------

در تکمیل نوشته آقای دکتر برنگی  لازم دیدم مطالبی را به عرض برسانم:

با نیم نگاهی به عکس هوایی گردکول مشخص میگردد در حد فاصل مرز مشخص شده در عکس زیر  که حدود 31 هکتار میباشد ،بافت زمینهای منطقه با سایر نقاط همجوار تفاوت فاحش دارد  .

بدین معنی که در محدوده مشخص شده :

1) حدود این محدوده با عوارضی چون خط القعر دره ها و یا خط الراس تپه ها از نقاط همجوار مشخص میگردد.

2)منطقه مشخص شده بصورتی منظم تراس بندی شده است.

3) حدود تراس ها با سنگ چین از هم جدا شده است.

4) در منطقه مذکور علیرغم سایر نقاط همجوار هیچگونه آبزه و یا چشمه ای وجود ندارد.

5) این تراسها معمولا به فاصله 20 تا 30 متر ازهم و به طول 100 تا 150 متر امتداد دارند.

6) بیشترین تراکم ظروف سفالی شکسته در این منطقه دیده میشود.

چنین بافتی نه تنها در منطقه کرود بلکه در مناطق اطراف نیز دیده نمیشود.

علی برنگی

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید