عکسهایی از قلعه کرود

قلعه کرود معروف به منار یکی از 4 آثار باستانی مهم کرود ودارای وسعتی در حدود 1500 متر مربع  است. این قلعه که به احتمال بسیار زیاد از قلعه های اسماعیلیه در طالقان است در 2500 متری جنوب قلعه سگران قرار گرفته و به آن دید مستقیم دارد. این قلعه در بلند ترین نقطه جنوبی کرود و به فاصله 800 متری آن قرار گرفته و بر راههای مرکزی طالقان دید و تسلط کامل دارد. در محل قلعه چشمه ای وجود ندارد و احتمالا آب را به آنجا حمل کرده و یا مانند بسیاری دیگر از قلعه ها با حفر چاه عمیق بدست می آورده اند. جنس دیوارهای قلعه از گل و سنگ است و اکنون جز پایه های آن ها چیزی باقی نمانده است.  قلعه دارای یک راهروی مرکزی با عرض سه متر در امتداد شرقی غربی از ابتدا تا انتهای قلعه است و درب های واحد های مختلف آن که هرکدام 10در 20 متر مساحت دارند به آن باز می شده است هرواحد احتمالا محل استراحت یک واحد نظامی بوده است. این قلعه بعنوان دیدبان روستا عمل می کرده است. در سالهای اخیر حفاری های غیر مجازبسیاری در حریم آن انجام شده است که من یک عکس از آن در انتهای این مقاله قرار داده ام.