حدود و خط مرزی کرود با همسایگانش

1- با روستای کرکبود از چپ به راست در خط الراس مزرعه اندسی بور  و ملاعلی ای دیمیزار و شاه کویی کله و از آنجا مستقیم داخل دره آرد کندر تا راس تپه هفت رنگی بور و آخوندی مالگاه تا او اسکولی لت و از انجا مستقیم در خط الراس کوه سره تا غارک که حدود سگران است .

2 - با روستای سگران از چپ به راست راس سره از محل شکستگی غارک  سمت غرب سره تا وسط سیف گهره و گوگردان و دره خش نو و غرب مزرعه علی اکبری مهرویا تا صخره گوکول و از آنجا جنوب مزرعه علی اکبری مهرویا تا لبه غربی مزرعه مهرویا تا سوز نمازی چکه

3 - با روستای سگرانچال از چپ به راست لبه غربی مزرعه دشته و مزرعه مناری ای چال و لبه شمالی مزرعه کلامه و مزرعه پیل دمجار

4 - با روستای نویزک در مزرعه آروئی چال

5 - با روستای اوانک از چپ به راست در غرب مزرعه پیل دمجار و غرب مزرعه خشکایی دره و لبه غربی مزرعه گزبنه ای کش و شمال و غرب مزرعه هوارث و غرب مزرعه تولاب

6 - با روستای وشته و روستای گوران از چپ به راست  جنوب مزرعه تولاب و عباسعلی ای لات که رودخانه شاهرود خط مرز میباشد

7 - با املاک خصوصی محسن آباد از چپ به راست در شرق مزرعه اسیا سر و جنوب مزرعه شیر سنگ

8 - با روستای سفجخانی از چپ به راست در شرق مزرعه قلعه دره و جنوب مزارع شمصفی و دوئتی مزرعه و لوک در

9 - با روستای ابصار از چپ به راست شرق مزرعه غصه خور چال و جنوب مزارع خریده و سربومی کله

10 - با روستای حشان از چپ به راست  در عروس گردان و جنوب و شرق مزرعه  گل اندان

 

  توضیح اینکه اهالی کرود زمینهای پراکنده ای در میان دره هشان و حصیران دارند.

 

                                                                                                              برگرفته از کتاب سیمای کرود

                                                                                                               نوشته مرحوم حبیب اله برنگی 

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید