ش

شفت (شِفت)
سبک سر idiot

شمع نشین
دید و باز دید پس از شام، شب نشین

شمع نشین خانه
دنیا، کنایه از کوتاهی دنیا، یعنی دنیا به اندازه زمان شمع نشین کوتاه است

شواف (شَواف)
See also: شوافت

شوافت (شَوافت)

ازهم باز شده، کم وزن و پر حجم، فشل spread apart, unfold, unwrap See also: پشل

شیک بو (شیکِ بو)
بوی شیر مانده، بویی شبیه مخلوط سفیده تخم مرغ با آب

شیلا
کنجد


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید