ز

زا قَسَّر سوا می نه
تبعیض قائل می شود، زا در اینجا به معنی زاینده و قسر بعمعنی نازا است که معمولا در مورد گوسفندان به کار میرود.

زلییج
زاینده، گوسفندی که آماده باردار شدن است و یا باردار است

زده (زَده)
آسیب، زخم wond

زده دار (زَدِه دار)
آسیب دیده، زخمی، مندرس، پاره wonded, torn, too old

زنانه (زَنانِه)
مونث

زناکان (زِناکان)
زن، مونث

زنده بو جا (زنده بوجا)
در دوران حیات


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید