ر

رته هادان (رَتِّه هادان)
رد گم کردن

رحم مآران به رویان رحم رویان به کویان
رحم مادران به فرزندان رحم فرزندان به غیره، ضرب المثلی است کنایه از اینکه فرزتدان بسیار کمتر از آنکه مادران به آنها مهر می ورزند به مادرانشان مهر می ورزند

رندک (رِندِک)

چکه آب از سقف هنگام باران

رو
عزیز، دلبند، عزیزم، دلبندم


رودرحاضر
به صراحت، رک


رویان
عزیزان


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید