ابوذر-کربلایی عقیل

<بازگشت به لیست خاندان های کرود>

کربلایی عقیل بوذری

مشهدی سکینه بوذری

دختر ملا ابوذر از خاندان ابوذر

مسلم بوذری

 

مصطفی خان بوذری

همسرش ماهرخ کبریایی دختر کربلایی صفت از خاندان دین محمد

مرتضی خان بوذری

همسرش بتول بوذری دختر ملا محمد آقا از خاندان ابوذر