ابوذر-سلطانمحمد

<بازگشت به لیست خاندان های کرود>

سلطانمحمد فرزند ملاابراهیم

همسرش مشخص نیست

میرزا علی اصغر

همسر پسند از خاندان ابوذر

میرزا علی اکبر

ازدواج نکرد

علیخان معروف به ملا فاضل یا شیخ فاضل

همسرش فاطمه از خاندان نوروز

گلاب

همسرش اهل خسبان بود

جهان بانو

همسر علی بابای حصیرانی

ربابه

همسر اولش کربلایی علیگل ازخاندان پایین محله

همسر دومش خسرو از خاندان پایین محله

 

 ____________________________________________________________________________________________


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید