ابوذر-ملا ابراهیم

< برگشت به لیست خاندان های کرود> 

ملا ابراهیم فرزند ملا حسین

همسرش مشخص نیست

 

سلطان محمد

همسرش مشخص نیست

ملا یعقوبعلی

همسرش کلثوم از خاندان محمد حسن

 ____________________________________________________________________________________________


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید