خاندان ابوذر


< برگشت به لیست خاندان های کرود>

شجره نامه خاندان ابوذر

_____________________________________________________________________________________________


ملا باقر
 

ملا حسین معروف به ابوذر (فرزند ملا باقر)

 ____________________________________________________________________________________________

ملا حسین معروف به ابوذر (فرزند ملا باقر)

همسرش مشخص نیست

 

ملا قنبر  

همسرش مشخص نیست

ملا ابراهیم 

همسرش مشخص نیست

گنجعلی

همسرش مشخص نیست

علی اعظم

همسرش مشخص نیست

 ____________________________________________________________________________________________


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید