رجب-کربلایی فرج اله

<برگشت به لیست خاندان ها>


کربلایی فرج
 اله (فرزند رجب
 و بی بی

ماه پاره 

از خاندان نوروز

 خانم بزرگ

از خاندان محمد

راضیه  مصدری

همسر ملا قربانعلی از طایفه رجب

بتول مصدری

همسر ابن یامین از پایین محله ای ها

ملا غلامحسین مصدری

همسرش صاحب سلطان

از خاندان قاسمعلی

شهربانو مصدری

همسرش اولش ملا خداکرم از خاندان محمد

همسر دومش ملا ولی اله آقا حسینی از خاندان اوروش

 ___________________________________________________________________________________________


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید