آیا کاف کرود سرکش دارد؟

یک ضرب المثل قدیمی در طالقان رایج است که می گوید " کاف کرود سرکش دارد" . این ضرب المثل آن قدر قدیمی است که  معنی دقیق آن را نمی دانیم. حالا اگر روی کاف کرود سرکش بگذاریم می شود "گرود" اما واقعا معنی آن چیست؟ تعبیر های مختلفی از این ضرب المثل می شود.

خود کرودی ها با افتخار این ضرب المثل را برای خود بکار می برند و تعبیر می کنند که ما کرودیها بزرگتر از آنچه نشان می دهیم هستیم اما بر عکس در خارج از کرود تعبیر می کنند که کرودیها بزرگتر از آنچه هستند نشان می دهند. معنی دیگری که در خارج از کرود برای این ضرب المثل وجود دارد این است که کرودی ها بسیار مغرور هستند و بکار بردن این ضرب المثل  در خارج از کرود هشداری  است که نباید با کرودیها در افتاد زیرا کوتاه نمی آیند.

این ضرب المثل آن قدر رایج شده که برای افراد نیز به کار می رود و اگر برای کسی بگویند کافش سرکش دارد به معنی این است که خود بزرگ بین یا مغرور است. ( رضا برنگی)

.........................................................................................................................................

این ضرب المثل در هر دو تعبیر اینچنین معنی میدهد که اکر چه کرود در دید اول کرود به نظر میآید ولی وقتی به کنه آن پی میبری چیزی متفاوت از آن خواهی یافت . بگذریم که برخی از افراد مراد از سرکش را به معنی سرکشی و زیر بار چیزی نرفتن تعبیر کرده اند که به نظر بنده این کلام نادرست است و تعبیر اول درست تر میآید چون اگر شما از دور به  واژه گرود نگاه کنید آنرا کرود خواهید دید ولی با نزدیکتر شدن و دقت آنرا گرود خواهید خواند و  به عقیده حقیر معنی این ضرب المثل چنین خواهد بود که کرود بیش از آنچه مینماید هست. ( علی برنگی)


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید