برگ ریزان (به بهانه فرا رسیدن پاییز)

برگ ریزان

در کرود اواخر آبانماه برگ درختان ميريزد. مخصوصا وقتيکه سرما شديد ميشود و يخ ميکند در يک شبانه روز برگ تمام درختان گردو کُلاً ميريزد. موقع برگ ريزان زير درختان را که نگاه ميکني در يک دايره وسيع اطراف درختان مملو از برگ است برگها همه چيز را در زير خود پنهان کرده اند و روی هم انباشته شده اند.

   از طرفي مثل باران از درخت برگ ميريزد در اين موقع صاحبان درخت ها همه افراد خانواده خود را از زن و مرد( غير از کودکان خردسال و پيران از کار افتاده) بسيج کرده به زير درخت مي آورند و همگي با شتاب بوسيله دست و جاروب های دسته بلند که آنرا (اِشکِر) ميگويند ونیز بوته های پرچين شروع ميکنند به جمع کردن و جاروب کردن برگها از زير درختان.

 همانطور که برگها را جمع ميکنند آنها را داخل جوال يا گوني يا سبد[1] کرده از زير درخت به پشت بام طويله خود ميبرند. منظره جالب و ديدني است. هر کسي را میبيني بکاری مشغول است زير درخت ها پر از آدم است رفت و آمدی است. ميروند و مي آيند و با تلاش برگ جمع ميکنند هياهوئي برپاست آنهائي هم که درخت ندارند از گوشه و کنار و هر جا که ممکن باشد سعي مي کنند برگها را جمع کنند. گاهي بين آنها و صاحبان درخت ها مشاجره و نزاع در ميگيرد.

 بعضي از صاحبان درخت ها که چند درخت دارند يا سهيم هستند و جای درخت هايشان پراکنده است، نميتوانند برگ همه آن درختان را جمع کنند یا از آن حفاظت نمايند، بنا براین تا برسند و آنرا جمع نمايند، ديگران برگها را جمع آوری مي نمايند لذا درمانده مي شوند و نمي دانند چکار کنند. آنها میروند زير درختي که بزرگ تر و پر برگ تر است و افرادی از خود را زير درخت های ديگر ميگذارند که آنها مواظب باشند کسي برگها را جمع نکند تا آنها برسند و آنرا جمع آوری نمايند. اگر از خود آدم ندارند به شخص ديگری که درختش نزديک درخت آنهاست سفارش ميکنند مواظب برگهای درخت ايشان باشد تا آنها برسند. اما در عين حال آنها نميتوانند کاملا از دستبرد ديگران جلوگيری کنند و برگهايشان به وسيله اين و آن برده ميشود و نِفله ميگردد و گاهي به فاميل هايشان که درخت ندارند ميگويند بروند برگ درخت های آنها را برای خود جمع کنند. کار جمع کردن برگ درختان از صبح تا شب ادامه پيدا ميکند و خود کاری است جالب و لذت بخش.


[1]

   سبد مخصوصی که به آن سُوئَه می گویند

 

برگرفته از کتاب سیمای کرود نوشته مرحوم حبیب اله برنگی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید